Zwarte inkt maken

Geschiedenis van het recept:

Er zijn vele inktrecepten bewaard. Geen wonder, want inkt haalde men meestal niet in een winkel, maar men maakte ze zelf. Zwart, blauw, zilver of goud, men kan allerlei kleuren aantreffen. Deze inkt wordt speciaal aangeprezen vanwege haar langdurige houdbaarheid, ze zou niet schimmelen. Afkomstig uit regio Maastricht, ca 1719.

Transcriptie van het recept:

Resep om swarten inck te macke
Een half pont galnonten
5 onssen Arabische gom
¼ pont coper rodt
1 ½ kan regenwatter, te samen in een nieuwe steene
kruik, 14 dage bie het vuur laeten trecken
op dat hije noudt schimellen sal, in het aen- komen van den wintter het erste sneeuw
die valt dit watter dreef inck gemack sal noudt schimelen

Hertaling van het recept:

Recept om zwarte inkt te maken
Een pond galnoten, 5 ons Arabische gom, ¼ pond koperrood
1 ½ kan regenwater, samen in een nieuwe stenen kruik,
Twee weken bij het vuur laten trekken.
Om te zorgen dat hij nooit gaat schimmelen, de inkt maken van het water van de eerste gesmolten sneeuw.

Volgnummer: 1909