Soleur

Stichting Soleur bezit een grote collectie van duizenden historische handgeschreven recepten van velerlei soort uit archieven in Limburg en de (Eu)regio. SOLEUR wil de recepten transcriberen, waar nodig vertalen en hertalen, publiceren, presenteren en contextualiseren in plaats en tijd. In de komende tijd zullen we zo nu en dan recepten plaatsen met daar waar mogelijk vertaling en gebruiksaanwijzing om (bijvoorbeeld keukenrecepten) anno nu opnieuw te maken.

Ook worden cultuurhistorische achtergrondgegevens toegevoegd. Daarnaast is het de bedoeling dat we samen met partners een aantal recepten opnieuw op de markt gaan brengen. Mensen willen immers graag producten van eigen bodem. Ze zijn zo verbonden met hun geschiedenis en het is ook nog eens goed vanuit oogpunt van duurzaamheid en milieu. Graag horen we van u commentaar. Maar tips over en scans van oude recepten zijn natuurlijk ook welkom! Graag met wat context erbij, zoals van waar en van wie ze komen. Dank!