Wormen verdrijven bij kinderen

Geschiedenis van het recept:

Wormpjes bij kinderen zijn van alle tijden. Tegenwoordig halen we als het nodig is een pilletje bij de apotheker, vroeger waren er diverse huismiddeltjes. In dit geval wel een aparte…. Het (gedroogde) vet van een dood mens dat men er voor nodig had, kon men overigens soms gewoon kopen bij een apotheker, maar in de tijd dat dit recept werd geschreven, in het Geleen van het midden van de 18e eeuw, toen de bokkenrijders volgens de verhalen hun overvallen pleegden, hingen er regelmatig nieuwe lijken aan de galg…

Transcriptie van het recept:

Om de wormen te verdrijven met stucken. Nemt het vet van een dooet mijnsch en bestrijcke den naefel daer mede, ghij sult wormen quijdt worden terstont

Hertaling van het recept:

Om de wormen met stukken tegelijk te laten verdwijnen. Neem het vet van een dood mens en bestrijk de navel daarmee. De wormen zullen meteen verdwijnen

Volgnummer: 30