Witte vernis over kaarten

Geschiedenis van het recept:

Vernis, mogelijk voor boekbinders en kaartenmakers. Vernis kon men heel lang niet kant en klaar kopen, men maakte het dus zelf. Maastricht, 18e eeuw.

Transcriptie van het recept:

Recept voor eenen goeden witten vernis te maeken
om over printen of landcaarten te strijken
Neemt 4 loot mastix, 4 loot anime, en 4 loot
olieban, stoot deeze drie specien reght fijn, en sift het
zelvige door een fijn siff, daar naast doetse in een boutelje,
en giet daar op 12 loot spick olie en 12 loot
serpenthijn olie, en de fles wel toegebonden zijnde
stelt de zelvige in dn sonne schijn of in een gematigde
warmte, en naar de zelvige ettelijcke reijsen omgeschudt
te hebben, zoo schudt men het zelvige zeer klaar in eene
andere fles af, zoo zal den vernijs vervaardigh weezen.
Wanneer men deezen vernijs wilt gebruijden op pam- pier, landcaarten, of printen, zoo neemt men wat snitselen
van parquement, laet die zelvige 24 uuren
in reegewaeter trecken, en alsdan gelijck eenen anderen lijm
gekoockt, en strijckt den zelvigen zeer dunnekens, over uwe
printen of landcaarten etc en daar naar doet men den
vernijs daer over.
Nota. Deezen parqament lijm, moet altoos een wijnigh
warm gemaakt weezen, eer men den zelvige is gebruijkende.
Deezen lijm, is oock te bekoomen bij de boeckbinders.
Nota. Zoo deezen witten vernijs, zou te dick weezen,
zoo kan hij opgelenckt worden, met terpenthijnwaeter.
Nota. Deezen vernijs gefiltreert zijnde, is nogh beeter

Volgnummer: 3267