Wijn helder maken

Geschiedenis van het recept:

Troebele wijn werd minder populair, dat zien we nu nog bij bijvoorbeeld appelsap, waar helder sap beter verkocht wordt als troebel sap..Daarom een truc om troebele wijn helder te maken…Niet helemaal duidelijk, tips welkom!
Omgeving Maastricht, 18e eeuw.

Transcriptie van het recept:

Reseep om wijn klar te macken
Die arbeidt is, ofte andersiens
1 pott bereidtsel, voor 4 stuijver alleun
voor 4 stuijver borax, dese twee laeste
gredientin, op het vuer gepulvrisert, dar
naer fin gestooten, dit onder malkanderen
gemingelt, in vadt gedan, den wijn geschlage
tot hije schlümp

Hertaling van het recept:

Recept om wijn helder te maken.
…. Een pot of vat wijn. Voor vier stuivers aluin, voor 4 stuivers borax, deze op
het vuur laten verpulveren. Daarna fijnmalen, onder elkaar mengen en dan in het vat doen. De wijn roeren (?) tot hij ‘schlümp’ (?)

Volgnummer: 1923