Pijpen glazuren

Geschiedenis van het recept:

Pijproken was een veel voorkomende manier om tabak te gebruiken. Pijpen waren kwetsbaar en ze waren er in allerlei vormen en uitvoeringen. Hier een recept waarbij een pijp wordt geglazuurd. Maastricht, 18e eeuw.

Transcriptie van het recept:

Recept om pijpen te verglaasen zoo kout als heet.
Men neemt voor drien oordt van den beste witten wasch, als meede
voor 3 oordt van de beste spaanse seep, den wasch breekt men
in seer kleen stukkjens, en de spaanse seep schrapt men fijn met een mess. Dit gedaen, doet men het in
een nieuw aarde panneken half voll waeter
zijnde, men zet het op het vuur en laet het kooken tot dat het schuijmt.
Het moet altijd met een stockje geroert worden, wanneer sulx dan van
het vuur gezet is, zoo moet men pijp voor pijp het onderste booven
houden, steekende een vinger in den kopp van de pijp, en men
neemt een wijnigh van dat nat aen een linne doeckje, en men
vrijft daar meede braaf over de pijp en men zet de pijpen reght
over ent naast malkanderen, en daar naar overvrijft men wederom
met een wolle lapje. Nota. De helft van deeze quantitijd is genoeg
om een gros of twaalf douzeijne pijpen te overglaasen.

Volgnummer: 3286