Paard laten stilstaan

Geschiedenis van het recept:

Magische recepten maken een relatief klein deel uit van de recepten die in archieven worden aangetroffen. Ze zijn echter soms wel veelzeggend. Interessant is dat regelmatig dieren worden gebruikt om mensen te genezen, maar soms ook mensen om dieren te genezen. Dit recept is er zo een… Afkomstig uit omgeving Valkenburg, 18e eeuw.

Transcriptie van het recept:

Wan ein ros nicht staen wilt soo het
beslaegen wirt
Nem einen toum van eenen stric ke daer einen
aen gehangen heeft, und hange den ros aen den
hals soo steit het stil

Hertaling van het recept:

Als een paard niet wil stilstaan als het beslagen wordt.
Neem een toom van een strik waaraan iemand is opgehangen
en hang dat om de hals bij het paard, dan staat het stil

Volgnummer: 294