Onrein varken (2)

Geschiedenis van het recept:

Als het vorige recept afkomstig uit Geleen, midden 18e eeuw. Mogelijk heeft het zout een bindende functie.

Transcriptie van het recept:

Voor onreijn fercken
Nemt een hamfel sout en werpt
het onder heet eetten 7 oft 8 dach lan

Hertaling van het recept:

Voor een onrein varken
Neem een handvol zout en gooi het onder
het eten 7 of 8 dagen

Volgnummer: 37