Bruin bier helder maken

Geschiedenis van het recept:

Bier dat troebel werd, was minder appetijtelijk. Oplossing kon zijn, als het te oud werd, om het als basisingrediënt te gebruiken voor bijvoorbeeld het maken van zeep, of in een gerecht te gebruiken. Hier een recept uit Limbricht, eind 18e eeuw.

Transcriptie van het recept:

Om Bruyn bier klaer te maeken.
Nemt voor ider aem het vel van
twee stockvisschen, snijdt de— selven gelijck penskens en
tapt twee of drij potten van den
aem af, doet het daer in en laet het
heet worden op het vier, soo noch- tans dat ghij het niet laet koeck- en, maer dat het altijd schrojende
blijft twee uren langh, doet het
alsdan op den aen en onderroert
het wel met een bessemken in de
aem. In tljt van 24 uren sal het
bier soo klaer sijn als wijn.
Probatum.

Volgnummer: 3419